תחומי התמחות

תחומי התמחות

נדל"ן והתחדשות עירונית

משרד מילמן כץ ושות' מתמחה בייצוג חברות יזמיות, קבלנים, מתכננים וגורמים פרטיים בעסקאות נדל"ן מורכבות, הן בתחום הנדל"ן המסחרי והן בתחום הנדל"ן למגורים, לרבות בפרויקטי התחדשות עירונית.

משפט מסחרי ושוק ההון

משרד מילמן כץ ושות' מתמחה בשלל תחומי המשפט המסחרי-עסקי, דיני התאגידים ושוק ההון. בתוך כך, מלווה המשרד מגוון חברות פרטיות, חברות ציבוריות ושותפויות עסקיות בשלל עיסוקיהם השוטפים.

אנרגיה ותשתיות

משרד מילמן כץ ושות' מחזיק בהתמחות ייחודית בליווי חברות, משקיעים ויזמים מובילים, ישראליים ובינלאומיים, בתהליכי פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של פרויקטים רחבי היקף ברחבי העולם.

דיני מכרזים

משרדנו מתמחה בייצוג וליווי לקוחות במכרזים, בדיקת תקינות ההליך המכרזי, תקיפת מכרזים באמצעות השגות על תוצאות המכרז מול ועדות המכרזים ו/או עתירות מנהליות במידת הצורך, או לחלופין הגנה על תקינות הליכים מכרזיים.

ליווי קבלנים, מזמיני עבודה ויזמים

מתוקף התמחות משרדנו בליווי פרויקטים, משרדנו מייצג את לקוחותיו השונים בהתמודדויות הרבות והמגוונות הכרוכות בביצוע פרויקטים, לרבות בסוגיות עם התמשכות הפרויקט ובעוד מגוון רחב של בעיות שעלולות לצוץ במהלך הפרויקט.

Top