משפט מסחרי ושוק ההון

משרד מילמן כץ ושות' מתמחה בשלל תחומי המשפט המסחרי-עסקי, דיני התאגידים ושוק ההון. בתוך כך, מלווה המשרד מגוון חברות פרטיות, חברות ציבוריות ושותפויות עסקיות בשלל עיסוקיהם השוטפים. המשרד מעניק ייעוץ וניהול משפטי בכל ההיבטים הנוגעים לתאגידים השונים, הפועלים בתחומים מגוונים, החל משלב ההקמה, דרך קביעת האסטרטגיה ובניית ההתקשרויות החוזיות והעסקיות, וליווי תפעולו השוטף. נוסף על כך, מעניק המשרד ייצוג פרטני באירועים ייחודיים בחיי התאגיד, כדוגמת גיבוש עסקאות רחבות היקף, ניהול הליכי מיזוג ורכישה ועוד.

במסגרת פעילות המשרד בתחום זה, נהנים לקוחות המשרד ממנעד רחב של שירותים משפטיים לתמיכה בהיבטים השונים של פעילות החברה. מבין הפעילויות בהן מתמחים שותפי המשרד נמנים ניהול משא ומתן במסגרת עסקאות מטעם תאגידים מוכרים בישראל ובחו"ל, ייסוד תאגידים רב-לאומיים תוך התחשבות בהשלכות מיסוי בינלאומי, ייסוד מיזמים משותפים (במתכונת של Joint Ventures, שותפויות, חברות פרויקטאליות ייעודיות (SPC) ועוד), בהתאם לצרכי הלקוח ולפי דרישות הפרויקט, רכישה ומכירה של תאגידים או אחזקות בתאגידים (כולל ביצוע בדיקות נאותות), עריכת הסכמים בין בעלי מניות, הסכמי מייסדים, הסכמי מימון והסכמי השקעה ועוד.

נוסף על התמחותם בתחום המסחרי, מחזיקים שותפי המשרד במומחיות מיוחדת בתחום שוק ההון, אשר נצברה לאורך שנים רבות של עשייה משפטית בתחום זה, ומתן תמיכה משפטית להליכים שונים הכרוכים בפעילות בשוק ההון, לרבות בגיבוש ואישור עסקאות עם בעלי שליטה, הכנת דיווחים מיידיים ותקופתיים לבורסה לניירות ערך, הכנת תשקיפים ועוד. כמו כן, למשרד ניסיון עשיר במתן חוות דעת משפטיות בתחום דיני התאגידים והביצוע בדיקות נאותות.

לצד העבודה במישור ההסכמי-עסקי, מתמחה המשרד גם בייצוג משפטי במסגרת סכסוכים משפטיים ומסחריים, וכן בניהול סכסוכי שליטה ומשברים שונים בחיי התאגיד. שותפי המשרד רכשו ניסיון רב בייצוג משפטי של לקוחות המשרד בהיבטים אלה, בבתי משפט, בוררויות והליכי גישור.

המשרד רואה את תחום דיני העבודה כחלק בלתי נפרד מהתחום העסקי, ודואג להעניק ללקוחותיו תמיכה משפטית גם במישור זה. בתוך כך, מעניק המשרד מענה כולל למגוון סוגיות בתחום דיני העבודה, ובכללם בחינת מבנה ההעסקה של עובדים, תגמול בכירים, התמודדות עם דרישות של סודיות ואי-תחרות, ניהול סוגיות מורכבות בהעסקת עובדים, פיטורין והתפטרות של עובדים, ייצוג חברות בהליכים משפטיים, בוררויות וגישורים.

Top