דיני מכרזים

משרדנו מתמחה בייצוג וליווי לקוחות במכרזים, בדיקת תקינות ההליך המכרזי, תקיפת מכרזים באמצעות השגות על תוצאות המכרז מול ועדות המכרזים ו/או עתירות מנהליות במידת הצורך, או לחלופין הגנה על תקינות הליכים מכרזיים.

במסגרת שירותינו אנו מעניקים ללקוחות המשרד ליווי וסיוע בכל שלבי המכרז לרבות:

  • בחינה משפטית של מסמכי המכרז ותקינותם.
  • בחינת תנאי הסף, תקינותם והתאמתם לנתוני הלקוח.
  • בניית אסטרטגיה אופטימלית לזכייה במכרז בהתאם לכלליו.
  • סיוע בניסוח שאלות הבהרה על מנת להגביר הסיכוי כי המבוקש ייבחן בכובד ראש ע"י ועדת המכרזים.
  • התנהלות מול ועדת המכרזים מקום שתנאי הסף אינם תואמים את דרישות הפרויקט ו/או במקרה שעולה חשש למכרז "תפור".
  • ליווי שוטף של הלקוח עד הגשת ההצעה.
  • בדיקת תוצאות המכרז ובחינת ההיתכנות המשפטית לפסילת הצעות.
  • נקיטה בהליכים משפטיים, לרבות הליכי השגה וערעור מול ועדות המכרזים השונות, הגשת עתירות מנהליות, צווים ארעיים וכיו"ב.
Top